{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và lịch tiếp công dânĐường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và lịch tiếp công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/13/2021 11:00 PMNo2Đã ban hành135000Đường dây nóngTinĐường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và lịch tiếp công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/13/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức loại D năm 2021 - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến TreThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức loại D năm 2021 - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/8/2021 11:00 PMNo14Đã ban hành135000Tuyển dụngTinThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức loại D năm 2021 - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/8/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng năm 2021Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng năm 2021/PublishingImages/2021-03/CSXH_Key_15032021151029.jpg
3/15/2021 4:00 PMNo42Đã ban hành135000Tuyển dụngTinChi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng năm 2021/PublishingImages/2021-03/CSXH_Key_15032021151029.jpg
3/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại DNgân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại D/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/27/2021 3:00 PMNo71Đã ban hành135000Tuyển dụngTinNgân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại D/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/27/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-tinh-ben-tre-thong-bao-keo-dai-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-dung-cong-chuc-loai-d
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng công chức loại DNgân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng công chức loại D/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/20/2021 10:00 AMYes191Đã ban hành135000Tuyển dụngTinNgân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng công chức loại D/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/20/2021 10:00 AMYesĐã ban hànhngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-tinh-ben-tre-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-loai-d
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2020/PublishingImages/2020-12/tinphucvulanhdao1_Key_07122020084203.png
12/7/2020 9:00 AMNo17Đã ban hành135000Thông tin phục vụ lãnh đạoTinThông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2020/PublishingImages/2020-12/tinphucvulanhdao1_Key_07122020084203.png
12/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhthong-tin-phuc-vu-lanh-dao-thang-12-2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2020/PublishingImages/2020-11/tinphucvulanhdao1_Key_06112020074142.png
11/6/2020 8:00 AMNo8Đã ban hành135000Thông tin phục vụ lãnh đạoThông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2020/PublishingImages/2020-11/tinphucvulanhdao1_Key_06112020074142.png
11/6/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhthong-tin-phuc-vu-lanh-dao-thang-11-2020
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2020/PublishingImages/2020-10/tinphucvulanhdao1.png
10/8/2020 2:00 PMNo16Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2020/PublishingImages/2020-10/tinphucvulanhdao1.png
10/8/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 9/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 9/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
9/22/2020 9:00 AMNo24Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 9/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
9/22/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Agribank Bến Tre thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020Agribank Bến Tre thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020/PublishingImages/2020-08/NHNo.jpg
8/20/2020 9:00 AMNo239Đã ban hànhTuyển dụng(None)Agribank Bến Tre thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020/PublishingImages/2020-08/NHNo.jpg
8/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
SCB Bến Tre tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhânSCB Bến Tre tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân/PublishingImages/2020-08/SG.jpg
8/17/2020 10:00 AMNo43Đã ban hànhTuyển dụng(None)SCB Bến Tre tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân/PublishingImages/2020-08/SG.jpg
8/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 8/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 8/2020/PublishingImages/2020-08/tinphucvulanhdao1.png
8/14/2020 10:00 AMNo43Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 8/2020/PublishingImages/2020-08/tinphucvulanhdao1.png
8/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 7/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 7/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
7/14/2020 9:00 AMNo10Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 7/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
7/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 6/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 6/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
6/13/2020 4:00 PMNo5Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 6/2020/PublishingImages/2020-09/tinphucvulanhdao1.png
6/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 5/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 5/2020/PublishingImages/2020-05/tinphucvulanhdao1.png
5/13/2020 4:00 PMNo48Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 5/2020/PublishingImages/2020-05/tinphucvulanhdao1.png
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre thông báo tuyển dụngNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre thông báo tuyển dụng/PublishingImages/2020-05/NT.jpg
5/7/2020 9:00 AMNo98Đã ban hànhTuyển dụng(None)Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre thông báo tuyển dụng/PublishingImages/2020-05/NT.jpg
5/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 4/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 4/2020/PublishingImages/2020-04/tinphucvulanhdao1.png
4/21/2020 4:00 PMYes36Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 4/2020/PublishingImages/2020-04/tinphucvulanhdao1.png
4/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Diễn đàn kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: Các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp Diễn đàn kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: Các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp gắn với Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp năm 2020, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã có những chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho các đối tượng doanh nghiệp. NHNN tỉnh gửi đến quý đọc giả thông tin chi tiết các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp (Vui lòng... 

4/15/2020 7:00 PMNo23Đã ban hành135000 NGÂN HÀNG BẾN TRE VÀ ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆPDiễn đàn kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: Các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp gắn với Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp năm 2020, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã có những chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho các đối tượng doanh nghiệp. NHNN tỉnh gửi đến quý đọc giả thông tin chi tiết các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp (Vui lòng... 

4/15/2020 7:00 PMNoĐã ban hànhdien-dan-ket-noi-ngan-hang-doanh-nghiep-cac-chuong-trinh-san-pham-tin-dung-uu-dai-danh-cho-doanh-nghiep
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 3/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 3/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/15/2020 2:00 PMNo35Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 3/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/15/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 02/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 02/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/5/2020 2:00 PMNo25Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 02/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/5/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 01/2020Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 01/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/1/2020 2:00 PMNo25Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 01/2020/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
4/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2019Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/28/2020 2:00 PMNo50Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 12/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2019Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/27/2020 2:00 PMNo42Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 10/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/27/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2019Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/27/2020 2:00 PMNo39Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 11/2019/PublishingImages/2020-03/tinphucvulanhdao1.png
3/27/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 09/2019Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 09/2019/PublishingImages/2019-11/tinphucvulanhdao1.png
11/1/2019 5:00 PMNo34Đã ban hànhThông tin phục vụ lãnh đạo(None)Thông tin phục vụ lãnh đạo tháng 09/2019/PublishingImages/2019-11/tinphucvulanhdao1.png
11/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
BBV CUP - 2019 kết thúc và thành công tốt đẹpBBV CUP - 2019 kết thúc và thành công tốt đẹp/PublishingImages/2019-10/BIDV ĐK giải nhất hạng A.JPG
10/21/2019 11:00 AMNo48Đã ban hànhBóng chuyền hơi nữ(None)BBV CUP - 2019 kết thúc và thành công tốt đẹp/PublishingImages/2019-10/BIDV ĐK giải nhất hạng A.JPG
10/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Một số hình ảnh tại đêm thi đấu thứ 2 BBV CUP - 2019Một số hình ảnh tại đêm thi đấu thứ 2 BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/a14.JPG
10/18/2019 5:00 PMYes35Đã ban hànhBóng chuyền hơi nữ(None)Một số hình ảnh tại đêm thi đấu thứ 2 BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/a14.JPG
10/18/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Khai mạc BBV CUP - 2019Khai mạc BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/169.JPG
10/17/2019 10:00 AMYes52Đã ban hànhBóng chuyền hơi nữ(None)Khai mạc BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/169.JPG
10/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Đơn vị tài trợ BBV CUP - 2019 đến ngày 15/10/2019Đơn vị tài trợ BBV CUP - 2019 đến ngày 15/10/2019/PublishingImages/2019-10/LOGO.jpg
10/15/2019 5:00 PMNo30Đã ban hànhBóng chuyền hơi nữ(None)Đơn vị tài trợ BBV CUP - 2019 đến ngày 15/10/2019/PublishingImages/2019-10/LOGO.jpg
10/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch thi đấu và kết quả BBV CUP - 2019Lịch thi đấu và kết quả BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/LOGO.jpg
10/15/2019 5:00 PMNo115Đã ban hànhBóng chuyền hơi nữ(None)Lịch thi đấu và kết quả BBV CUP - 2019/PublishingImages/2019-10/LOGO.jpg
10/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next
-->